Jedině tlaková voda

Home  >>  Jedině tlaková voda

Jedině tlaková voda

8
Lis,2018

off

Dokonale pročistí odpadní trubky pouze použití tlakové vody. Znamená to, že do odpadu se zavede hadice se speciální hlavicí, kterou je z cisterny pod velkým tlakem do potrubí hnána voda. Trysky, které jsou v hlavici, jednak rozmělňují usazeniny, jednak posouvají hadici do nitra čištěné kanalizace . Tlakové hadice jsou také podstatně delší, než pružiny, které se dají používat jen do omezené délky právě kvůli svým fyzikálním vlastnostem (kroucení). Nečistota, uvolněná tlakem vody volně pak odtéká potrubím do veřejného kanalizačního řádu.

Omezení tlakové vody

Použití tlakové vody je omezeno délkou hadice. Ani největší cisterny nedisponují hadicemi neomezených délek. Zvláště v případech, pokud je vstup do odpadu dále od míst, kde lze zaparkovat vozidlo s cisternou, může být použití omezené jen do určité délky. Výhodou ale je, že mnohé firmy mají na čištění v domácnostech i menší vozidla, třeba na pick-upech, či dodávkách, které zajedou i do míst, kam se běžné nákladní auto s cisternovou nástavbou nedostane.

Comments are closed.